Dashboarding

Nooit meer adverteren zonder data

We zien het regelmatig bij onze opdrachtgevers, er wordt ontzettend veel geadverteerd, maar de campagne data wordt door de organisatie niet geanalyseerd. 

Recruitment budget kan vaak maar één keer worden uitgegeven, dus sturing op basis van data is zeker gewenst. 

Bouw een dasboard op maat

We zien vaak verschillende werk processen in de organisatie waarin met met name het ATS (Applicant Tracking System) de recruitment processen moet stroomlijnen. 

Ieder ATS heeft zijn eigen ‘output’ en kenmerken; er is nooit een standaard dashboard waar men bijvoorbeeld goede management rapportages kan genereren.  

Om deze reden adviseren we altijd een dashboard op maat te laten maken, zodat je op ieder moment van de dag over de juiste data kan beschikken.

Met betrouwbare data neem je betere beslissingen

Google Analytics verbinden met een ATS

Als we mooie recruitment campagnes gaan draaien is het van belang om goed te kunnen monitoren wat de campagne exact doet. Met Google Analytics brengen we helder in kaart hoeveel traffic al die media kanalen generen. In een eind evaluatie van een recruitment campagne kunnen we dan direct terug zien of de investering van een specifiek kanaal ook gerechtvaardigd is. 

Naast Google Analytics integreren we de data van het ATS in het dashboard zodat men ook ziet hoe de interne processen lopen. Hoe lang duurt de opvolging van een nieuwe sollicitant, hoe lang duurt het voordat een kandidaat is aangenomen, etc. Met deze data kan het interne proces beter gemanaged en verbeterd worden, zodat die sollicitant een goede ‘candidate experience’ ervaart. 
 
Content Marketing

Een content marketing strategie als onderdeel van jobmarketing campagnes zorgt voor meer sollicitanten

Job Marketing

Met een jobmarketing campagne wordt het beste bereik binnen de gewenste doelgroep behaald

Recruitment capaciteit

Zoekt u tijdelijk recruitment capaciteit of dient er via sourcing gezocht te worden naar een specifiek profiel?