Doelgroep data

Doelgroep analyses als fundament

Doelgroep analyses zijn voor wervingscampagnes het fundament en voeden onze marketeers op de juiste manier met waardevolle informatie.

We maken grondige doelgroep analyses op basis van verschillende onafhankelijke data bronnen en bundelen deze data in een profiel.

De candidate persona mag niet ontbreken

De candidate persona mag niet ontbreken in een doelgroep analyse, want welke groep mensen geeft altijd de meest waardevolle en actuele informatie over de inhoud van het werk, wat ze echt belangrijk vinden in het leven en natuurlijk wat ze drijft in de baan……natuurlijk zijn dat de mensen die bij de organisatie zelf werken.

In de voorbereiding voor een arbeidsmarkt campagne zullen wij altijd persona interviews houden met het personeel en de uitkomsten toevoegen aan andere opgevraagde data.

In de huid kruipen van uw doelgroep

De candiate persona is de basis voor iedere strategie

Als we weten wat uw doelgroep drijft en motiveert kan de candidate persona in de EVP strategie verweven worden of als losstaande analyse worden gebruikt voor het opzetten van een wervingscampagne. We passen de communicatie & tone of voice aan op de te bereiken doelgroep en en stellen de target setting daar ook op in. 
Content Marketing

Een content marketing strategie als onderdeel van jobmarketing campagnes zorgt voor meer sollicitanten

Job Marketing

Met een jobmarketing campagne wordt het beste bereik binnen de gewenste doelgroep behaald

Dashboarding

Met een goed recruitment dashboard genereert men de beste management rapportages